ADHD og bipolar lidelse
Vektdyner til ADHD og bipolar lidelse

Søvnløshet er svært utbredt blant pasienter med psykiatriske lidelser som bipolar lidelse og ADHD. Studier har vist at opptil 70% av bipolare pasienter lider av søvnløshet, noe som øker risikoen for tilbakefall i affektive episoder og selvmord.

Vektdyner er et bivirkningsfritt alternativ til de som lider av bipolar lidelse eller ADHD med alvorlige søvnproblemer. Forskere ved Karolinska Instituttet har gjennom ett år gjort en åpen klinisk studie der formålet har vært å undersøke om vektdyner gir god effekt på de som sliter med bipolar lidelse og personer med ADHD. Resultatet er forbløffende. Innsovningstiden ble redusert fra 70 til 30 minutter og førte til en signifikant forbedring av 10 andre søvnrelaterte symptomer etter fire uker. 

De vitenskapelige bevisene for en klinisk effekt av vektdyner når det gjelder søvnproblemer, har vært begrenset. Det er ergoterapeuter som har gått i bresjen for vektdyne prosjektet,  etter å ha erfart at denne typer spesialdyner har en beroligende effekt på pasientene, samt at de merket seg at innsovningstiden er kortere hos de som bruker vektdyner, enn hos de som foretrekker vanlig dyne.

199 psykiatriske pasienter med bipolare lidelser og ADHD diagnoser deltok. Deltagerne ble evaluert før og etter fire ukers bruk av vektdynen. Deretter leverte deltagerne skjemaer eller ble intervjuet over telefon etter ett år.

Blant pasienter med ADHD sliter 60-80 prosent med søvnvansker, noe som kan gi ytterligere hyperaktivitet på dagtid, opplyser leder av den åpne kliniske studien, Mats Adler ved Karolinska Instituttet til TV-helse.

Den kliniske studien viste at deltagerne hadde lengre tid med dyp søvn og var roligere om natten. Pasientene uttrykte at de likte å sove med vektdyne, de følte at det var lettere å sovne, de hadde bedre søvn og mer energi utover dagen. Deltagerne med ADHD meldte om mindre hyperaktivitet om dagen. Alle brukte sine foreskrevne medisiner mens studien pågikk.

Basert på den ferske studien, kan man anta at vektdyner vil bli det nye og bivirkningsfrie alternativet til de som i dag ligger og teller sauer inntil to timer før vekkerklokken ringer? Kanskje ikke utenkelig om man ser på den svenske studien fra 2015 som er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Journal of Sleep Medicine & Disorders i 2015. Her ble effekten av vektdyne på søvn undersøkt hos 31 friske personer med søvnproblemer.

Studiens objektive funn angav signifikant bedre og lengre søvn, amt at deltagerne «kavet mindre under dynen» mens de sov. De subjektive tilbakemeldingene var at deltagerne likte å sove med vektdyne, at de sovnet lettere og følte seg mer opplagt om morgenen. En annen studie viste subjektivt mindre angst og uro hos voksne forsøkspersoner.