Vektdyner øker velværehormonet, forsker Kerstin Uvnas Moberg

Stress og smerter fører til reduksjon av velværehormonet!

“Velværehormonet undertrykker smerte og angst, senker blodtrykket og reduserer mengden stresshormoner i kroppen uavhengig av kjønn. Bruk av en vektdyne gjør at kroppen produserer velværehormonet”

Vektdyner øker velværehormonet, undertrykker smerte og angst, som fører til reduksjon i stresshormonet i kroppen. 

Kerstin er en pioner innen forskning på velværehormonet. Hun er også en av de første som forsket på de sosiologiske og fysiologiske effektene under graviditet, amming og overgangsalderen. Vektdyner stimulerer kroppen på en måte som kan sammenlignes med å bli massert.

Kerstin var en av de første til å undersøke effekten av velværehormonet i samspillet mellom foreldre og barn, andre typer relasjoner, inkl. forholdet mellom mennesker og dyr. I dag er hun en populær foreleser over hele verden. Hun har skrevet flere vitenskapelige artikler og bøker om temaet.

Spørsmål og svar om velværehormonet

Hva er velværehormonet? Det er et lite protein, et polypeptid bestående av 9 aminosyrer.

Hvor er velværehormonet dannet? Velværehormonet dannes hovedsakelig i to store cellegrupper i hjernen

Hvordan fungerer velværehormonet? Det virker ved å binde seg til spesielle velværehormonreseptorer som finnes på forskjellige typer celler i kroppen og i hjernen.

Hvilke effekter har det? Velværehormonet har en rekke effekter. Hvilke av disse effektene som uttrykkes, avhenger av det interne og eksterne miljøet. Det stimulerer i prinsippet alle typer sosial interaksjon. Ulike typer interaksjon / atferd stimuleres avhengig av de involverte personene og situasjonen.

Det følsomme hormonet skaper bånd mellom enkeltpersoner, spesielt mellom mor og barn, men også mellom voksne. Velværehormonet undertrykker bekymring, stress og skaper ro.

Hvordan påvirkes velværehormonet av langvarig stress? Langsiktig stress og smerter fører nesten alltid til reduksjon av velværehormonet, hormonfrigjørelse og redusert følelsesmessig hormonvirkning.

Hvordan kan velværehormonfrigjørelse aktiveres gjennom huden? Det frigjøres som følge av aktivering av forskjellige sensoriske nerver i huden. Velværehormonet kan også frigjøres ved aktivering av sensoriske nerver i huden gjennom mildt til moderat statisk trykk på huden, som for eksempel hudkontakt mellom mor og barn etter fødsel. Vektdyner kan også frigjøre det følsomme hormonet gjennom denne mekanismen.

Finner du velværehormonet i huden? Det er dannet i noen av hudens celler og kan bidra til effektene som utløses av berøring.

Hvordan utøves velværehormonet i hjernen? Velværehormonet i hjernen gir virkninger ved å påvirke funksjonen i viktige reguleringsområder, for eksempel ved å påvirke aktiviteten til hjernens belønningssenter, stressaksen og det autonome nervesystemet. Dette gjøres ved å påvirke aktiviteten til andre kjente nevrotransmittere som Noradrenalin (NA), Dopamin (DA), Serotonin (5Ht) og Acetylcholin (Ach).

Hva bidrar velværehormonet til under fødsel? Det stimulerer sammentrekningene i livmoren, men undertrykker også smerte under fødselen til både mor og barn. Disse effektene kan bli forlenget.

Har fosteret også velværehormonet? Fosteret danner sitt eget velværehormon, som sannsynligvis vil gi lignende effekter som hos moren under fødsel. Blant annet beskytter det fosteret / barnet mot skadelige effekter av lave oksygennivåer.

Hva gjør velværehormonet etter fødselen? Det frigjøres i mor og barn ved hudkontakt, noe som blant annet fører til økt sosial evne, ro og anti-stress-effekter.

Hva gjør velværehormonet under amming? Det frigjøres, noe som får melken til å bli frigjort, men velværehormonet stimulerer også melkeproduksjonen og gjør moren mer sosialt kompetent og rolig.

Har menn velværehormonet? Menn har i utgangspunktet samme mengde som kvinner, og effektene er i utgangspunktet de samme, det øker den sosiale evnen, beroliger og undertrykker stress.

Forandrer velværehormonet seg med alderen? Alle har velværehormonet, men nivået går ned hos eldre med mindre produksjonen opprettholdes av nærhet og berøring.

Varierer velværehormonet mellom mennesker? Ja, det er mennesker med lavere og høyere velværehormonnivåer.

Hva forårsaker forskjellen i velværehormonnivået blant mennesker? Det er ikke alltid lett å si, men det er trolig genetiske faktorer fordi en person har en tendens til å ha like nivåer i svært lang tid. Kanskje velværehormoninnholdet hos individer som vokste opp under gode forhold, også kan øke.