Søvn er viktig for vekten din

Tekst: Poul Heie

Image

Flere studier viser en kobling mellom søvn og vektøkning.
Professor Claude Marcus, en av Sveriges ledende eksperter på overvekt, forklarer at urolig søvn eller for lite søvn øker følelsen av sult og gjør det lettere å gå opp i vekt.

En person anses som overvektig når BMI er over 25. Da har du så stor grad av ekstra fett i kroppen at det kan anses som skadelig. Hvis BMI er over 30 har kroppen så høy grad av ekstra fett i kroppen at det regnes som en sykdom.
- Generelt påvirkes risikoen for en rekke sykdommer av overvekt. Høyt blodtrykk, høyt blodfett, diabetes type 2 og leddproblemer er blant sykdommene som øker mest innen fedme og overvekt. Mange av sykdommene du får fra overvekt kommer sakte og uten symptomer. Du bør derfor sjekke blodtrykk, blodfett og blodsukker minst en gang i året hvis du lider av overvekt, sier professor Claude Marcus.

Reduserer energiforbruket

Å få lite søvn reduserer energiforbruket og øker samtidig lagring av næringsstoffer, noe som kan føre til vektøkning. I tillegg øker sultfølelsen og gjør det lettere å gå opp i vekt.
- Samtidig påvirker overvekt risikoen for søvnforstyrrelser i form av rastløs søvn, sier professor Marcus. I tillegg øker snorkingen hvis du lider av fedme og overvekt. Dette betyr ikke at vekttap er en garanti for at snorkingen vil stoppe - men sjansen er god.

Hjertesykdom

Studier har også vist en kobling mellom hjerte- og karsykdommer og luftveis stans hos personer med overvekt.
- Overvekt fører til en sterkt økt risiko for søvnapné og risikoen øker med graden av overvekt. Dette er en alvorlig tilstand som det er viktig å søke hjelp for, sier Claude Marcus.

Søvnproblemer øker også risikoen for de samme sykdommene som overvekt fører til, dvs. høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. Søvnforstyrrelser risikerer dermed å forverre disse sykdommene.

Vekttap med vektdyne

Bruker du en vektdyne, får du en bedre søvnkvalitet og kan våkne uthvilt om morgenen. Dette unngår tretthet på dagtid, noe som igjen øker sjansene for at du kan lykkes med vekttapet.