God søvn er viktig for mental og fysisk helse

Søvn og restitusjon av kroppen!

“Når vi sover, skal hjernens biologiske utvinning og brenselforsyningen fylles. I søvnforstyrrelser, reduseres funksjonell kapasitet. Forbedring av søvnkvaliteten er derfor viktig for å opprettholde mental og fysisk helse.”

Torbjörn Åkerstedt er professor ved Karolinska Institutet og Stressforskningsinstitutet, hvor han også er en del av en forskergruppe med fokus på stress, søvn og gjenoppretting, og særlig på søvnens rolle.

Dette inkluderer forebyggende tiltak som stresshåndtering, søvnrådgivning og oppfølgingstiltak. Torbjörns forskningsområder er hovedsakelig søvn, stress, søvnkvalitet, arbeidstimer og helse.

Torbjörn er også nestleder hos Stockholm Stressenter.

Spørsmål og svar om søvn og hvorfor det er så viktig.

Trenger vi å sove? Ja.

Hvorfor trenger vi å sove? Fordi det er når vi sover, den biologiske gjenopprettingen av hjernen skjer.

Hva slags gjenoppretting skjer? Hjernens drivstoff er fylt opp, minnet er konsolidert og unødvendig minne blir ryddet vekk. Uønskede biprodukter fra hjernens energimetabolisme elimineres. Den følelsesmessig balansen gjenopprettes.

Hvor lenge skal du sove? Det er individuelt, men et målepunkt er 8,5 timer for 20-åringer og 6 timer for 60-åringer. Det er imidlertid noen individuelle variasjoner.

Er det farlig å sove dårlig? Litt, men hvis du får 5-6 timers søvn, er det nok for de fleste.

Er det farlig å ikke sove i det hele tatt?  Ja, vår funksjonsevne minsker dramatisk etter bare en dag eller to, og i det lange løp er konsekvensene alvorlige.

Vet vi om vi sover for lite eller for dårlig? Nei, ofte gjør vi ikke det. En person som sover dårlig generelt undervurderer problemene. Dette fordi den dårlige søvnen gjør at vi mister evnen til å vurdere vår situasjonen riktig.

I de fleste tilfeller sover du mer enn du tror. Så lenge du er rimelig energisk i løpet av dagen, får du sannsynligvis nok søvn.

Er søvnmønstret arvelig? Ja, i stor grad, men det påvirkes også av vår livsstil og helse.

Hvilken del av søvnen er viktigst? Dyp søvn (N3) - det synes å gjenopprette best, men REM søvn (drømmesøvn) har begynt å bli ansett som viktig for minne og følelsesmessig balanse.

Er søvn før midnatt viktig? Nei, det er den første halvdelen av søvnen som er viktigst. Tidligere skjedde det før midnatt. Nå er sengetid betydelig forsinket.

Sover du verre med alderdom? Ja, noe verre, men det ser ut til at behovet for søvn minsker, så eldre (sunne) mennesker ser ut til å få søvnen de trenger.

Blir vi mer trøtte jo eldre vi blir? Nei, tvert imot. De mest trette av alle voksne er 20 åringer. De mest våkene er de rundt 60-70 år gamle.

Hva forstyrrer søvn mest? Stress og angst, deretter avvikende arbeidstid, og deretter sovemiljøet (støy, barn, snorking).

Hvilke tiltak kan du ta for å sove bedre? Mørkt, kaldt og stille soverom. Fysisk aktivitet, god døgnrytme og unngå stress (spesielt på kvelden) er andre viktige tiltak, samt å unngå nikotin og alkohol.

Hva slags behandling finnes det? Standardbehandling er søvnhygiene eller beroligende midler. Vektdyner har vist seg å ha en meget bra effekt for bedre søvn.